Maling på plast

Sådan maler du plast, der allerede er malet

Trin 1: Forarbejde

Begynd med at gøre underlaget rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra underlaget med vand og sæbe. Husk at eftervaske med rent vand. Husk at mattere underlaget med sandpapir for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Husk også at fjerne slibestøvet, og vær sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med at male.

 1. Rengør underlaget med vand og sæbe
 2. Slib med sandpapir – fx korn 120 eller finere
 3. Fjern slibestøvet med en fnugfri klud (mikrofiberklud), evt. opvredet i rent vand

Når dit plast allerede er malet, og der ikke skal udbedres med spartel, kan du evt. springe trin 2 over og gå direkte til trin 3: maling.

Det er ikke altid nødvendigt af at grunde. Du kan ligeså godt med stor fordel vælge at give et ekstra strøg med slutmalingen, hvis du vælger ikke at grunde. Hvis du er i tvivl, om du skal grunde eller ej, så anbefaler vi, at du grunder i disse tilfælde:

 • hvis der er en uens sugeevne på overfladen som når du fx har spartlet
 • hvis underlaget ikke sikrer tilstrækkelig vedhæftning for malingen
 • hvis der er risiko for gennemslag fra tidligere behandlinger, stærke farver, sod eller nikotin
 • hvis du skal male på nyt træ, der indeholder knaster.

Men igen, du kan ligeså godt give det et ekstra strøg med slutmalingen.

Trin 2: Spartling

Evt. huller og ujævnheder spartles med akrylspartling. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat.

Trin 3: Maling

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg af den valgte maling. Mellem de to strøg anbefaler vi, at du sliber let med fint sandpapir (fx korn 120). Dette skal gøres for at fjerne støv, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at male med en blank maling.

 1. Påfør det første strøg med en egnet rulle
 2. Stryg malingen ud med en bred pensel, inden den når at tørre og husk at stryge malingen ud i hele felter, så du får en ensartet overflade. Arbejd hurtigt og effektivt og undgå at komme tilbage i våd maling
 3. Slib let for at fjerne evt. støv, der har sat sig fast i malingen
 4. Fjern slibestøvet
 5. Mal det andet strøg
 6. Mal evt. et tredje strøg